GIÁ THI CÔNG LẮP MỚI TRAM BIẾN ÁP - TRỌN BỘ

BẢNG GIÁ THI CÔNG LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP

BẢNG GIÁ THI CÔNG LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP

BẢNG GIÁ 2022: LẮP MỚI TRẠM BIẾN THẾ - MÁY BIẾN ÁP

Các dòng máy cơ bản của THIBIDI, SHIHLIN, EMC, SANAKY - máy dầu và khô 22/0.4kV: công suất 100KVA, 160KVA, 250KVA, 320KVA, 400KVA, 560KVA, 630KVA, 750KVA, 1000KVA, 1250KVA, 1500KVA, 1600KVA, 2000KVA, 2500KVA, 3000KVA

 

chitiet
ĐƠN GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP 3PHA 100KVA

ĐƠN GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP 3PHA 100KVA

ĐƠN GIÁ CƠ BẢN CHO TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 100KVA

Các chủng loại vật tư cơ bản cho trạm biến áp 100kva bao gồm: Máy biến áp, cáp trung hạ thế, thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ bù công suất, trụ điện, phụ kiện khác,…

chitiet
GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 160KVA

GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 160KVA

ĐƠN GIÁ CƠ BẢN CHO TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 160KVA

Các chủng loại vật tư cơ bản cho trạm biến áp 160kva bao gồm: Máy biến áp, cáp trung hạ thế, thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ bù công suất, trụ điện, phụ kiện khác,…

chitiet
HỖ TRỢ TƯ VẤN NHU CẦU LẮP TRẠM BIẾN ÁP

HỖ TRỢ TƯ VẤN NHU CẦU LẮP TRẠM BIẾN ÁP

Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình khi quí khách có nhu cầu hạ trạm biến áp.  

     Việc chọn máy biến áp phải dựa trên cơ sở kỹ thuật và kinh tế, tính hợp lý của một hệ thống điện nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu người sử dụng điện. Máy biến...

chitiet
GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 250KVA

GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 250KVA

ĐƠN GIÁ CƠ BẢN CHO TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 250KVA

Các chủng loại vật tư cơ bản cho trạm biến áp 250kva bao gồm: Máy biến áp, cáp trung hạ thế, thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ bù công suất, trụ điện, phụ kiện khác,…

chitiet
GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 320KVA

GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 320KVA

ĐƠN GIÁ CƠ BẢN CHO TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 320KVA

Các chủng loại vật tư cơ bản cho trạm biến áp 320kva bao gồm: Máy biến áp, cáp trung hạ thế, thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ bù công suất, trụ điện, phụ kiện khác,…

chitiet
GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 400KVA

GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 400KVA

ĐƠN GIÁ CƠ BẢN CHO TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 400KVA

Các chủng loại vật tư cơ bản cho trạm biến áp 400kva bao gồm: Máy biến áp, cáp trung hạ thế, thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ bù công suất, trụ điện, phụ kiện khác,…

chitiet
GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 560KVA

GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 560KVA

ĐƠN GIÁ CƠ BẢN CHO TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 560KVA

Các chủng loại vật tư cơ bản cho trạm biến áp 560kva bao gồm: Máy biến áp, cáp trung hạ thế, thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ bù công suất, trụ điện, phụ kiện khác,…

chitiet
GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 630KVA

GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 630KVA

ĐƠN GIÁ CƠ BẢN CHO TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 630KVA

Các chủng loại vật tư cơ bản cho trạm biến áp 630kva bao gồm: Máy biến áp, cáp trung hạ thế, thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ bù công suất, trụ điện, phụ kiện khác,…

chitiet
GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 750KVA

GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 750KVA

ĐƠN GIÁ CƠ BẢN CHO TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 750KVA

Các chủng loại vật tư cơ bản cho trạm biến áp 750kva bao gồm: Máy biến áp, cáp trung hạ thế, thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tủ bù công suất, trụ điện, phụ kiện khác,…

chitiet
GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 1000KVA

GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 1000KVA

ĐƠN GIÁ CƠ BẢN CHO TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1000KVA

Các chủng loại vật tư cơ bản cho trạm biến áp 1000kva bao gồm: Máy biến áp, cấp trung hạ thế, thiết bị đóng cắt trung hạ thế, tụ bù công suất, trụ điện, phụ kiện khác,…

 

chitiet
GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 1250KVA

GIÁ LẮP MỚI TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ 3PHA 1250KVA

Giá lắp trạm biến áp 1250kva kiểu trạm nền ngoài trời, trong nhà và hộp bộ kios

chitiet
First 1 2 End

Đối tác - khách hàng

200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg
200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg