THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

1/ BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS - KOREA

 (Giá chưa chiết khấu)

     Bao gồm: MCCB (CB Khối) loại 2, 3 pha, chỉnh dòng; ELCB và RCCB; ACB METASOL; MCB (CB tép); KHỞI ĐỘNG TỪ (CONTACTOR); RƠ LE NHIỆT (OVERLOAD); PHỤ KIỆN CÁC LOẠI,...

Xem chi tiết tại đây: → BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS - 2014    

 

 2/ BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HYUNDAI - KOREA

 (Giá chưa chiết khấu)

     Bao gồm: MCCB (CB Khối) loại 2, 3 pha, chỉnh dòng; ELCB và RCCB; ACB; MCB (CB tép); KHỞI ĐỘNG TỪ (CONTACTOR); RƠ LE NHIỆT (OVERLOAD); PHỤ KIỆN CÁC LOẠI,...

Xem chi tiết tại đây:  BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HYUNDAI - 2012

 

3/ BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CHNEIDER Electric

(Giá chưa chiết khấu)

Xem chi tiết tại đây:   BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CHNEIDER Electric

 

4/ BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT TECO - TAIWAN

(Giá chưa chiết khấu)

Xem chi tiết tại đây:   BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT TECO

 

5/ BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT SINO

(Giá chưa chiết khấu)

Xem chi tiết tại đây: → BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT SINO

 


Đối tác - khách hàng

200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg
200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg