THIẾT BỊ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

 

ATS Osemco (Made in Korea)

Áp dụng từ ngày 01/09/2011

Mô tả

Model

Operation

Giá (VNĐ)

ATS 02 PHA

 

 

 

ATS - 2 PHA - 100A

OSS11- 61 - T

ON-ON

9,700,000

ATS - 2 PHA - 200A

OSS11- 62 - T

ON-ON

11,050,000

ATS - 2 PHA - 400A

OSS11- 64 - T

ON-ON

13,400,000

ATS - 2 PHA - 100A

OSS - 61 - TN

ON-OFF-ON

10,350,000

ATS - 2 PHA - 200A

OSS - 62 - TN

ON-OFF-ON

11,700,000

ATS - 2 PHA - 400A

OSS - 64 - TN

ON-OFF-ON

18,900,000

ATS - 2 PHA - 600A

OSS - 66 - TN

ON-OFF-ON

23,350,000

ATS 03 PHA

 

 

 

 ATS - 3 PHA - 100A

OSS11- 61 -T

ON-ON

11,500,000

 ATS - 3 PHA - 200A

OSS11- 62 -T

ON-ON

13,100,000

 ATS - 3 PHA - 400A

OSS11 - 64 -T

ON-ON

21,600,000

 ATS - 3 PHA - 100A

OSS - 61 TN

ON-OFF-ON

12,100,000

 ATS - 3 PHA - 200A

OSS - 62 TN

ON-OFF-ON

13,700,000

 ATS - 3 PHA - 400A

OSS - 64 TN

ON-OFF-ON

22,400,000

 ATS - 3 PHA - 600A

OSS - 66 TN

ON-OFF-ON

27,300,000

 ATS - 3 PHA - 800A

OSS - 608-PC

ON-ON

28,100,000

 ATS - 3 PHA - 1000A

OSS - 610- PC

ON-ON

31,700,000

 ATS - 3 PHA - 1200A

OSS - 612-PC

ON-ON

44,300,000

 ATS - 3 PHA - 1600A

OSS - 616-PC

ON-ON

46,800,000

 ATS - 3 PHA - 2000A

OSS - 620-PC

ON-ON

69,300,000

 ATS - 3 PHA - 2500A

OSS - 625- PC

ON-ON

99,000,000

 ATS - 3 PHA - 3200A

OSS - 632-PC

ON-ON

129,400,000

 ATS - 3 PHA - 4000A

OSS - 640-PC

ON-ON

249,000,000

 ATS - 3 PHA - 5000A

OSS - 650-PC

ON-ON

308,800,000

 ATS - 3 PHA - 6000A

OSS - 660-PC

ON-ON

448,600,000

 ATS 04 PHA

 

 

 

 ATS - 4 PHA - 100A

OSS11- 61 -T

ON-ON

         12,900,000

 ATS - 4 PHA - 200A

OSS11- 62 -T

ON-ON

         14,600,000

 ATS - 4 PHA - 400A

OSS11 - 604 -T

ON-ON

         25,800,000

 ATS - 4 PHA - 100A

OSS - 61 TN

ON-OFF-ON

         13,400,000

 ATS - 4 PHA - 200A

OSS - 62 TN

ON-OFF-ON

         15,200,000

 ATS - 4 PHA - 400A

OSS - 64 TN

ON-OFF-ON

         27,200,000

 ATS - 4 PHA - 600A

OSS - 66 TN

ON-OFF-ON

         30,300,000

 ATS - 4 PHA - 800A

OSS - 608-PC

ON-ON

         33,900,000

 ATS - 4 PHA - 1000A

OSS - 610- PC

ON-ON

         38,500,000

 ATS - 4 PHA - 1200A

OSS - 612-PC

ON-ON

         55,000,000

 ATS - 4 PHA - 1600A

OSS - 616-PC

ON-ON

         57,600,000

 ATS - 4 PHA - 2000A

OSS - 620-PC

ON-ON

         85,300,000

 ATS - 4 PHA - 2500A

OSS - 625- PC

ON-ON

       114,000,000

 ATS - 4 PHA - 3200A

OSS - 632-PC

ON-ON

       154,000,000

 ATS - 4 PHA - 4000A

OSS - 640-PC

ON-ON

       270,700,000

 ATS - 4 PHA - 5000A

OSS - 650-PC

ON-ON

       361,300,000

 ATS - 4 PHA - 6000A

OSS - 660-PC

ON-ON

       495,200,000

 BỘ ĐIỀU KHIỂN

 

 

 

 Bộ Điều Khiển

 ACD 21

 

 [

 Bộ Điều Khiển HATECH

 

 

 [

 Giá này chưa bao gồm 10% VAT

   

 

 


Đối tác - khách hàng

200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg
200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg