2 - Giá Máy Biến Áp THIBIDI CŨ TỪ 100KVA - 3000KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 100KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 100KVA

Nội dung sản phẩm

Máy biến áp THIBIDI 100kVA - 15 (22)/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 160KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 160KVA

Máy biến áp 3 pha ngâm dầu công suất 160kVA do THIBIDI sản xuất, chế tạo tiệm cận với tiêu chuẩn mới của quốc tế và thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn điện lực toàn quốc hiện hành.

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 250KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 250KVA

Máy biến áp THIBIDI 250kVA - 22/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

Công suất (kVA) :    250

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 320KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 320KVA

Máy biến áp THIBIDI 320kVA - 22/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 400KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 400KVA

Máy biến áp THIBIDI 400kVA - 22/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 560KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 560KVA

Máy biến áp THIBIDI 560kVA - 22/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 630KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 630KVA

Máy biến áp THIBIDI 630kVA - 15 (22)/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 750KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 750KVA

Máy biến áp THIBIDI 750kVA - 22/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 1000KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 1000KVA

Máy biến áp THIBIDI 1000kVA - 22/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 1250KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 1250KVA

Máy biến áp THIBIDI 1250kVA - 22/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 1500KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 1500KVA

Máy biến áp THIBIDI 1500kVA - 15 (22)/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2000KVA

GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2000KVA

Máy biến áp THIBIDI 2000kVA - 15 (22)/0.4

Loại máy biến áp :   3 pha ngâm dầu

Hãng sản xuất :        Thibidi

chitiet
First 1 2 End

Đối tác - khách hàng

200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg
200173.jpg
8008880.jpg
722454.jpg
047660.jpg
234927.jpg
869488.gif
007968.png
592039.jpg
913400.jpg
836075.jpg
321441.jpg
444334.jpg
341945.jpg
161333.jpg
038227.png
062393.jpg
650004.jpg
962484.jpg
273537.png
8784210.jpg
8784211.jpg
8784212.jpg
4901620.jpg